Dodávky profesionálných technických zariadení budov

Vykurovanie

V odbore vykurovania získa zákazník ucelený systém.

→ ZDROJ TEPLA → DISTRIBÚCIA A DOPRAVA TEPLONOSNEJ LÁTKY → ODOVZDANIE TEPELNEJ ENERGIE

Vzduchotechnika

  • vetranie - vetracie jednotky
  • vzduchotechnické jednotky
  • klimatizácia
  • odvody tepla a spalín
  • priemyselné chladenie
  • rekuperácia

Zdravotné inštalácie

Spoločnosť ŠTROB - SLOVAKIA s r.o. dlhodobo pôsobí na trhu zdravotných inštalácií, ktoré patria v odbore TZB k montážne najzložitejším a najnáročnejším. Dôvodom je vysoká náročnosť na presnosť umiestnenia zariaďovacích predmetov vo väzbe na škárovanie obkladov a dlažieb.

Maloobchod / veľkoobchod

kontaktné osoby:

Mindeková Mária
+421 918 935 637

Duriak Daniel:
+421 905 571 254

ÚVOD DOLŮ NAHORU